Product Description

“Praise My Soul The King Of Heaven” schreef Henry Francis Lyte voor zijn congregatie in Lower Brixham in Devon, Engeland. De hymne werd voor het eerst gepubliceerd in 1834 in een bundel van driehonderd hymnes, getiteld “Spirit Of The Psalms.” Anders dan de vertalingen van de Psalmen die gebruikelijk waren in Psalters van die tijd, bevatte “Spirit Of The Psalms” hymnes die op Psalmen waren geïnspireerd. “Praise My Soul The King Of Heaven” vangt de spirit van Psalm 103.

In “Praise My Soul The King Of Heaven” bevestigd Lyte kort en bondig v. 3-4 van Psalm 103:

”Ransomed, healed, restored, forgiven.”
(3. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen,
4. hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde,)

De woorden in v. 8-9:

(8. Liefdevol en genadig is de Heer, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
9. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn.)
verklaart Lyte: “Slow to chide and swift to bless.”

Lyte gebruikte het thema van de Psalm (Prijs de Heer) als zijn refrein, maar sommigen hebben dit later veranderd naar “Alleluia!”

Bladmuziek

Jelle Roosen zette dit werk opnieuw op muziek met prachtige engelachtige melodieën. Dit lied doet Engels aan en is geschikt voor jongerenkoren en gemengde koren.